Kmenová stránka

Redakce

Ediční tituly

Nabídka knih

Anotace 

Kontakt

Objednávky

 

 

 

 

   

 

 

U R A N I A

Nakladatelství odborné a vědecké literatury

 

*  Vydávání odborných učebnic

*  Edice skript pro vysoké školy

*  Vědecké studie

*  Edice překladů odborných publikací

*  Etnologie, antropologie, archeologie, kulturologie

*  Knižnice moderní prózy a poezie

*  Umělecké směry

*  Kmenoví autoři

*  Překlady odborných textů do angličtiny

*  Kursy jazykového vzdělávání

 

 

 

 

 

 

© Grafická úprava stránky v srpnu 2005 podle Ricky's Templates