URANIA  

 


ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ PŘEKLADATELSKÉ AGENTURY URANIA

  • Agentura zajišťuje překlady textů hovorového, úředního, odborného stylu
  • Přednostně je avšak zaměřena na překlady odborných textů a odbornou angličtinu (ESP – English for special purposes)
  • Druhou prioritou jsou překlady vědeckých textů do obecněvědní angličtiny (EAP – English for academical purposes). 
  • Samozřejmostí jsou překlady obchodní korespondence a převod textů z obchodní angličtiny (Business English).

 

    Volba výchozího jazyka                                      Volba cílového jazyka